Frøslev i 1940'erne

Velkommen til Frøslevlejrens Venners website

Seneste nyt:

Kontingent - Juli 2018

Kontingent for 2018 samt restancer for 2017 opkræves i august 2018 via Nets.
Foreningens nye kasserer, Bjarne Hansen, har nu fået genetableret adgang til Nets og Sydbank

Orientering – Februar 2018.

- Foreningen Frøslevlejrens Orientering – Februar 2018

Årsberetning 2017.

- Foreningen Frøslevlejrens Venners årsberetning 2017.

Nyt fra Frøslevlejren nr.101-2018.

- Foreningen Frøslevlejrens Venner - marts 2018 - nr. 101.

Høringssvar vedrørende Frøslevlejren af den 30. november 2016

- Høringssvar vedrørende Koncept- og idéoplæg til helhedsplan – Frøslevlejren.

Beretning til generalforsamling 2016.

- Foreningen Frøslevlejrens Venner beretning til generalforsamling 2016.

Generalforsamling 4. maj 2016.

- Referat af generalforsamling 4. maj 2016.

Orientering januar 2016

- Orientering fra Frøslevlejrens Venner.

 

Nyt, artikler, information og arkiv

Artikler, 'Nyt fra Frøslevlejrens Venner' m.m.

Forord

Foreningen Frøslevlejrens Venners formål er: - at støtte og bevare Frøslevlejren med dens museer, udstillinger og andre kulturelle aktiviteter, samt at fremme interessen for og kendskabet til Danmarks frihedskamp 1940-1945.

På denne hjemmeside findes en række artikler. Desuden er der links til hjemmesider med tilknytning til Frøslevlejren. Ligeledes findes en liste over bestyrelsens medlemmer, foreningens vedtægter samt referater fra bestyrelsens møder og foreningens generalforsamlinger.

Det er bestyrelsens håb, at foreningens arbejde på sigt kan medvirke til at gøre besøg i Frøslevlejren til en endnu bedre oplevelse for alle bl.a. ved indførelse af en fælles informationsplatform, så besøgende hurtigt og nemt bl.a. via ”apps” kan få et overblik over lejrens mange informative tilbud.

Ønsker du at yde støtte foreningens arbejde, kan du gøre dette ved at blive medlem af foreningen, se hvordan under ”Bliv medlem” ved siden af forordet.

Den kommende tids arbejde har bestyrelsen prioriteret således:
- efterleve foreningens formål,
- opfølgning af det opsøgende arbejde i forhold til samarbejdet med Den selvejende institution (D.s.i.)Frøslevlejren og samtlige brugere i Frøslevlejren samt Frøslevlejrens Museum, herunder samarbejdet vedrørende ”Nyt fra Frøslevlejren”,
- fokus på fortsat konsolidering af foreningens økonomi – gerne via støtte fra flere sponsorer og nye medlemmer samt
- tilstedeværelse ved forskellige arrangementer, bl.a. i forbindelse med 4. maj, mindedagen for nazismens ofre den 27. januar - markeret ved mindesmærket på grænseovergangen Padborg/Harrislee m.fl.

Det er bestyrelsens håb, at økonomien også i fremtiden tillader, at ”Frihedsmuseets Venners Årsskrift” kan udsendes til samtlige medlemmer. Frøslevlejrens historie bør altid minde de, der besøger lejren og os alle om, at ”sådant må ikke ske igen”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Design downloaded from free website templates.